top of page

Umetniška rezidenca

Kreativnost in sanje v objemu neokrnjene narave.

Umetniška rezidenca je v osredju delovanja zavoda in bo tako umeščena v lokalno krajino delovala kot kulturno-umetniški povezovalec lokalne skupnosti s širšim mednarodnim okolje.

V sklopu rezidence bomo na letni ravni gostili med 8 do 10 mednarodnih umetnikov iz različnih disciplin, ki bodo na posesti ter z aktivnostmi vpletenimi v lokalno skupnost delovali mesec dni. Vizija umetniške rezidence je inovativni preplet umetniških disciplin od slikarstva, kiparstva, literature, glasbe, novih medijev itd. v kontekstu lokalne kulturne dediščine.

S tovrstnim inovativnim prepletom tako želimo rezidenco umestiti kot nekakšen ‚kulturni katalizator‘, ki v širšem kontekstu prispeva k trajnostnemu razvoju širše Kozjanske regije.

Aktivnosti umetniške rezidence v lokalni skupnosti:

  • Pogovorni dogodki z gostujočimi umetniki

  • Odprte delavnice tekom umetniških procesov in predstavitve umetniških del

  • Forma viva koncept umestitve umetnin po posesti, dostopno javnosti

  • Posebni umetniško-izobraževalni dogodki, programi, itd.

Hisa Podlog Artistic Residence

EVENT: Glasbeni utrinek s Podloga s Favozo

EVENT: GLASBENI UTRINKI S PODLOGA 2021